GDPR and privacy? Click here for our Privacy Policy    

Røyk og gasser produsert under sveising og lodding er farlig


Risikoen ved sveiserøyk

Sveiserøyken inneholder partikler og gasser som er farlige.
 
Hvis du inhalerer sveisetrådrøyk, kan du raskt gjenkjenne følgende symptomer:
  • Uvanlig tretthet
  • Irritasjon i nesen / øyne / luftveier
  • Hoste og slim i luftveiene
  • Tetthet i brystet
  • Nedsatt lungefunksjon
  • Økt risiko for lungekreft, spesielt hvis du sveiser i rustfritt stål (danner kreftfremkallende krom- og nikkelpartikler)
  • Økt risiko for kardiovaskulær sykdom
  • Nevrologiske sykdommer
  • Effekt på reproduksjon (fosterskader eller redusert fruktbarhet)
 
Helserisiko vil variere noe avhengig av sveisemetode og hva som sveises. Jo lenger utsettes du for sveiserøyk, jo høyere nivåer og større er risikoen for bli syk.

Sveiserøyk

Innånding av sveisetråd røyk er en av de mest alvorlige risikoene for sveisere. Sveiserøyk inneholder stoffer som på sikt kan forårsake sykdommer. Mange av symptomene og sykdommene som kan utløses av sveiserøyk, manifesterer seg kun når sveisere utsettes for dem over en lengre periode. Det er derfor viktig å beskytte seg mot sveiserøyk selv når du ikke umiddelbart føler deg berørt av den.


Nedermans produkter og løsninger bidrar til å forbedre produksjonsøkonomien, reduserer slitasjen på miljøet fra forskjellige industriprosesser og beskytter mennesker mot skadelig støv og partikler, fibre, gass, sveisedamp og røy, eksos fra kjøretøy og oljetåke.

© Copyright Nederman Holding AB