GDPR and privacy? Click here for our Privacy Policy    

Helsefare forbundet med sveising


For en sveiser handler profesjonalitet ikke bare om å kunne sveise effektivt. Det handler også om å kjenne risikoen for jobben og å vite hvordan å arbeide trygt og med godt utstyr. Her er en oversikt over riskene.
  • Inhalering av røyk og partikler.
  • Det er mye pga. arbeid i ugunstige stillinger og løfting av tungt utstyr.
  • Eksponering for vibrasjoner, for eksempel fra vibrerende verktøy for sliping eller slagging.
  • Skinnet fra sveisingen kan gi både øyenskader og hudproblemer.
  • Man kan ofte oppleve sprut eller gnister i ører, øyne eller på huden.
  • Eksponering for støy.
  • Det å komme i kontakt med elektrisk ledende utstyr kan gi elektrisk støt.
  • Utsettes for en ulykke som kvelning, forgiftning, brann eller eksplosjon.
  • Eksponering for elektromagnetiske felt fra kabler og sveiseutstyr.

Sveiserøyk

Innånding av sveisetråd røyk er en av de mest alvorlige risikoene for sveisere. Sveiserøyk inneholder stoffer som på sikt kan forårsake sykdommer. Mange av symptomene og sykdommene som kan utløses av sveiserøyk, manifesterer seg kun når sveisere utsettes for dem over en lengre periode. Det er derfor viktig å beskytte seg mot sveiserøyk selv når du ikke umiddelbart føler deg berørt av den.


Nedermans produkter og løsninger bidrar til å forbedre produksjonsøkonomien, reduserer slitasjen på miljøet fra forskjellige industriprosesser og beskytter mennesker mot skadelig støv og partikler, fibre, gass, sveisedamp og røy, eksos fra kjøretøy og oljetåke.

© Copyright Nederman Holding AB