GDPR and privacy? Click here for our Privacy Policy       

Det ska vara lätt att svetsa rätt.  

I samarbete med ledande experter inom svetsning har vi tagit fram en 30 sidors handbok som hjälper dig att svetsa säkert och effektivt. Handboken tar upp ämnen såsom hälsorisker, farliga ämnen, och lösningar för att bli av med svetsröken.


Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma.

© Copyright Nederman Holding AB