GDPR and Privacy? Click here for our Privacy Policy       

Om hälsorisker vid svetsning

Yrkeskunnande handlar för svetsare inte bara om att kunna svetsa professionellt. Det handlar också om att känna till riskerna i arbetet och att veta hur man arbetar säkert och med bra utrustning. Här är en översikt över riskerna.
  • Andas in svetsrök och partiklar.
  • Arbetar i besvärliga arbetsställningar och kanske med tungt arbete.
  • Utsätts för vibrationer, till exempel från vibrerande verktyg vid slipning eller slaggning.
  • Tittar på ljusbågen och får svetsblänk, andra ögonskador eller hudskador.
  • Får svetssprut eller gnistor i öronen, ögonen eller på huden.
  • Utsätts för buller.
  • Kommer i kontakt med elektriskt ledande utrustning och får en elektrisk stöt.
  • Råkar ut för en olycka som kvävning, förgiftning, brand eller explosion.
  • Utsätts för elektromagnetiska fält från elkablar och svetsutrustning.

Svetsrök

Inandning av svetsrök är en av de allvarligaste riskerna för svetsare. Svetsrök innehåller ämnen som på längre sikt kan orsaka sjukdomar. Många av de besvär och sjukdomar som svetsrök kan ge upphov till, visar sig först när man utsatts för svetsrök under en längre tid. Därför är det viktigt att skydda sig mot svetsröken, även om man inte tycker att man känner av några besvär just när man utsätts för den.


Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma.

© Copyright Nederman Holding AB