GDPR and privacy? Click here for our Privacy Policy        

Svetsa rätt, säkert och lönsamt - Så väljer du rätt svetsutsug från Nederman

Nederman erbjuder olika lösningar för att bli av med svetsrök och partiklar. Vilken lösning du väljer för att uppnå hög kvalitet och säker arbetsmiljö beror på vilken svetsmetod som används och hur ofta. Hur uppnår du lönsam och säker svetsning?
 

1. Mobila utsugs-/filterenheter

En kostnadseffektiv och flexibel lösning där fast installation inte är möjlig eller önskvärd.
 

2. Fast monterade utsugsarmar

Ergonomiskt och ekonomiskt fördelaktig lösning för flera fasta svetsarbetsplatser.
 

3. Verktygsmonterade utsug

Utsugning av svetsrök integrerad i svetspistolen. Alltid tillgängligt var du än svetsar.  
 

4. Utsugsbord

Används när det behövs en fristående svetsstation utan arm. Lämplig vid kontinuerlig svetsning i mindre gods.   
 

5. Lösningar för svetsrobotar

Utsugsmunstycken monterade direkt på svetsaggregatet alternativt huvar skyddar både känslig elektronik och operatörerna som övervakar anläggningen.

För medelstora eller mindre verkstäder är lösning 1-3 det mest förekommande.

 


Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma.

© Copyright Nederman Holding AB