För dig som arbetar i en industri som hanterar kvarts- och stendamm   

Den 2 november började nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) att gälla.

De nya föreskrifterna ställer krav på arbetsgivaren att dokumentera och undanröja risker på arbetsplatser där kvarts- och stendamm förekommer. Annars riskerar du som arbetsgivare sanktionsavgifter.


Under november 2015-oktober 2016 kommer Arbetsmiljöverket genomföra riktade inspektioner.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför har vi sammanställt en snabbguide för att underlätta för dig som har arbetsmiljöansvaret inom industrier som hanterar kvartspartiklar. Exempel på sådana industrier är gruvindustrier, stenkrossar- och huggerier, mineralutvinning, gjuterier, asfaltverk, bergshantering m. fl. För att läsa mer, klicka här eller på den blåa knappen till höger.

 


Nedermans produkter och lösningar bidrar till förbättrad produktionsdrift, minskar påfrestningen på miljön från olika industriprocesser och skyddar människor från skadligt damm och skadliga partiklar, fiber, gas, svetsrök, fordonsavgaser och oljedimma.

© Copyright Nederman Holding AB